submit


Բարեւ ձեզ, պետք է ասել:»Դուք փորձը թույլ կտա ինձ.», կամ»հանդիպել Ձեզ թույլ է տալիս ինձ.»շնորհակալություն ձեր պատասխանները Ձեզ»կծում»է, որը թույլ կտա ինձ, եթե կարող եք»բառը փոխարինել»ն»կծում, այն պետք է տեղադրել. Նույն կերպ, ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել (դուք կծում»). Ոչ թե պարբերաբար ուշադրություն է դարձնելու բայ բառով է վերը. Մուտք գործել օգտվողի Անունը կամ — գաղտնաբառը մոռացել եք գաղտնաբառը գրանցում Անունը — գաղտնաբառը Մուտքագրեք ձեր լոգին գաղտնաբառ գրանցվելով, դուք համաձայնվում եք ենթարկվել օգտագործման պայմանները մեր կայքում. Եթե դուք չգիտեք, թե ինչպես պետք է ձևակերպել ձեր հարցը, կցել, օրինակ («ես»կամ»ես»). Հարցեր, ձեւակերպված է որպես»Համաձայնության»կամ, փոխվել մոդերատոր

About